RAT JETRE LIJEČE BEZ OPERACIJE| Tuzlanski ljekari imaju čudotvornu tehniku: Pogledajte zbog čega im se Evropa divi…

Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla moderna je ustanova sa jasnom vizijom svog razvoja i misijom da kontinuiranom edukacijom unapređuje i podiže kvalitet usluga za svoje pacijente kako bi bila liderom u brizi o zdravlju građana, prepoznata u liječenju, edukaciji i inovacijama. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla primjenjuju se savremene i visokosofisticirane dijagnostičke procedure, uvode nove operatvne metode, prate dostignuća u medicini na različitim nivoima, vrši kontinuirana edukacija kadra i odvija kvalitetna naučno-istraživačka aktivnost. UKC Tuzla je prepoznatljiv po dobroj organizaciji, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti, te razvoju i ovladavanju znanjem i vještinama u oblasti visoko diferenciranih medicinskih metoda.

Univerzitetski klinički centar Tuzla, po prvi puta u Bosni i Hercegovini, izveo je i u rutinsku praksu stavio novu metodu za tretman tumora jetre bez izvođenja operativnog zahvata.

Radi se o tzv.etanolskoj ablaciji tumora jetre pri kojoj se direktno u tumor, pod kontrolom ultrazvuka ubrizgava određena količina apsolutnog alkohola.

Nakon ovakve vrste tretmana, dolazi do odumiranja stanica tumora, te manjeg djela zdravog tkiva, koje se nalazilo oko tumora. Ovim zahvatom, tumor biva potpuno uništen, i zamijenjen ožiljnim tkivom.

Ova vrsta zahvata, traje svega dvadesetak minuta, dok pacijent već narednog dana može ići kući. Također, dobra stvar glede ovog zahvata je i to da se može ponajvljati sve dok se tumor upotpunosti ne odstrani, poručuju iz UKC Tuzla.

Prema riječima profesora Nermina Salkića, ova vrsta metode, koju je moguće primjeniti samo na određenu grupu pacijenata, omogućava potpuno izliječenje ili značajan produžetak života pacijenta za nekoliko godina.

Do sada je bila praksa da mnogi pacijenti, koji su imali tumore jetre ili metastazu jetre, nisu bili pogodni za operativni tretnab u BiH, pa su morali ići van granice.

U timu koji je napravio ovu proceduru učestvovali su akademik prof.dr.sc. Enver Zerem, prof.dr.sc. Nermin Salkić, te dipl. med. sestra Bahrija Haračić i med. sestra Firdeusa Isaković iz Odjeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za interne bolesti, dok su sa Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju učestvovali dr. Halid Mahmutović, dr Dženita Mešić Ahmetašević, te med. tehničar Adis Kavgić, saopćeno je iz UKC Tuzla.